Thứ Năm ngày 29 tháng 7 năm 2021

Vui khỏe mùa hè ở nhà với loạt livestream của các nhà sáng tạo YouTube hàng đầu

Trong nỗ lực chung tay cùng cộng đồng “ở nhà phòng dịch”, YouTube phát động chiến dịch “YouTube vui hè tại gia – Thả ga hoạt động” trong tháng 7-2021, nhằm mang đến nhiều hoạt động thú vị, góp phần nâng cao sức khỏe và tinh thần mọi người trong thời gian phải hạn chế ra khỏi nhà vì dịch bệnh COVID-19.

Chiến dịch bao gồm chuỗi livestream kéo dài trong 3 tuần (bắt đầu từ ngày 1-7 đến ngày 24-7), được định hướng nội dung bởi các nhà sáng tạo hàng đầu hiện nay trên nền tảng YouTube. Thông qua việc chia sẻ các hoạt động lành mạnh có thể làm tại nhà, bên cạnh việc khuyến khích mọi người thực hiện khẩu hiệu 5K của Bộ Y tế, chiến dịch cho thấy trách nhiệm xã hội của YouTube, cũng như các nhà sáng tạo trong việc đồng hành cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline