Thứ Bảy ngày 20 tháng 4 năm 2024

VNPT triển khai hạ tầng phục vụ kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa 15

Sáng 20-7-2021, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Khóa 15 đã chính được khai mạc tại thủ đô Hà Nội với hơn 480 đại biểu vừa dược bầu từ 63 tỉnh thành khắp cả nươc. Công tác phòng, phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện ở mức dộ cao nhất có thể được. Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam (VNPT) tiếp tục được lựa chọn là đơn vị triển khai hạ tầng kỹ thuật phục vụ kỳ họp.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa 15 diễn ra trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Vì vậy, hạ tầng mạng lưới VT-CNTT phục vụ cho kỳ họp ngoài việc phải bảo đảm thông tin thông suốt, an toàn bảo mật, hoạt động ổn định trong suốt thời gian kỳ họp diễn ra, mà còn phục vụ tốt nhu cầu họp online, đồng thời phải có các phương án dự phòng phù hợp, kịp thời khi có các yêu cầu phát sinh.

Nhân viên kỹ thuật của VNPT đang lắp đât thiết bị tại phòng họp ở Nhà Quốc hội.

Với kinh nghiệm nhiều năm liền được đảm nhận triển khai các nhiệm vụ quan trọng trong kết nối thông tin liên lạc phục vụ các sự kiện lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, VNPT đã tập trung mọi nguồn lực về thiết bị, cán bộ kỹ thuật già dặn tay nghề để phối hợp với các đơn vị thuộc: Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Quốc hội gấp rút triển khai bảo đảm tiến độ.

VNPT đã cung cấp dịch vụ Wi-Fi nội bộ, kết nối vào hệ thống ứng dụng của Quốc hội để bảo đảm cho các phiên họp toàn thể và các phòng họp tổ với quy mô đáp ứng cho khoảng 500 đại biểu. Hệ thống Wi-Fi còn cung cấp kết nối với máy tính bảng của đại biểu Quốc hội phục vụ ứng dụng tra cứu tài liệu và các thông tin khác.

VNPT cũng đã triển khai hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến kết nối từ phòng họp Diên Hồng đến 2 phòng hội nghị truyền hình tại Nhà Quốc hội để phục vụ các đoàn đại biểu Quốc hội tại các địa phương đang thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16 của Chính phủ có thể tham dự các phiên họp. Hội nghị truyền hình cũng được VNPT kết nối từ Nhà Quốc hội đến 63 điểm cầu của các VNPT tỉnh thành để sẵn sàng phục vụ công tác điều hành của các đại điểu Quốc hội là lãnh đạo ở các địa phương khi có yêu cầu.                                

Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Khóa 15 này có vai trò rất quan trọng, đặt nền móng cho hoạt động của Quốc hội trong khóa mới, kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước; xem xét, thảo luận các báo cáo về kinh tế- xã hội và quyết định một số vấn đề quan trọng khác. 

Theo dự kiến chương trình được rút ngắn vì tình hình dịch bệnh, Quốc hội sẽ họp tập trung trong 11,5 ngày (dự kiến bế mạc vào ngày 31-7-2021).

MEDIAONLINE

+ Nguồn do VNPT cung cấp.