Thứ Tư ngày 21 tháng 2 năm 2024

The Outbox Company phát hành báo cáo “Triển vọng Du lịch Việt Nam 2023”

Công ty nghiên cứu thị trường du lịch The Outbox Company (Việt Nam) hồi hạ tuần tháng 3-2023 đã phát hành báo cáo “Triển vọng Du lịch Việt Nam 2023” (Vietnam Tourism Outlook 2023) với 2 ngôn ngữ Việt và Anh. Báo cáo điểm lại tình hình thị trường du lịch năm 2022 và dự báo xu hướng du lịch năm nay. Theo báo cáo, sẽ không có xu hướng mới nổi bật nào chi phối thị trường du lịch Việt năm 2023. Thay vào đó là những thay đổi từ các yếu tố môi trường, từ đó định hình những xu hướng mà các doanh nghiệp phải theo dõi thường xuyên để có thể phản ứng linh hoạt.

Báo cáo “Triển vọng Du lịch Việt Nam” nằm trong mảng Outbox Insight, là báo cáo được Outbox xuất bản trong quý 1 hàng năm nhằm dự đoán về xu hướng và tầm nhìn cho thị trường du lịch Việt trong năm. Trong báo cáo, Outbox điểm lại tình hình thị trường của năm cũ, đồng thời đưa ra những dự báo về triển vọng ngành du lịch Việt Nam sắp tới. Qua đó, các doanh nghiệp và điểm đến du lịch có thể đón đầu xu hướng cũng như chuẩn bị các kế hoạch chiến lược mới.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.