Thứ Hai ngày 15 tháng 7 năm 2024

Chúc mừng 20-10

131020-vietnam-women-day-php

Chúc mừng các bạn nữ, từ hot girl tới hot lady, một ngày 20-10 thiệt là vui và nhiều thu hoạch.
Cầu mong các bạn nam, từ hot boy tới hot gentleman, qua tới ngày 21-10 vẫn an toàn và ghi thêm được nhiều điểm +.
Tự lượng sức mình, tôi đi tránh bão đây!

131018-phphuoc-danang-microsoft-119-2000