Thứ Hai ngày 29 tháng 11 năm 2021

Đây mừng gửi ấy muôn lời cảm ơn

roses-note-20-10

Nhân ngày của ấy ấy ơi

Đây mừng gửi ấy muôn lời Cảm ơn.

20.10.2016