Thứ Năm ngày 22 tháng 2 năm 2024

Chưa bao giờ Sir Trump đáng yêu tới như vậy…

 
Chưa bao giờ Sir Trump đáng yêu tới như vậy…

Hồi trước tôi yêu Triumph đê mê luôn á.

Bữa nay, tôi yêu Sir Trump dữ dội oằn oại luôn.

Nói thiệt nghen, Sir Trump mà đóng vai Terminator xử đẹp mấy cái đảo âm binh đó, tôi xin đại diện dân Việt hun Sir 93 triệu cái (mỗi cái cho một người Việt). Promise á.

Ai đó mà xử đẹp được hai cái vụ bên dưới, tôi cũng xin đại diện dân Việt hun Hoa hậu Việt Nam 93 triệu cái x 2. 

PHP đã nói là mần.

 
P.H.P.
+ Nguồn: Báo Tuổi Trẻ 1-6-2018