Thứ Tư ngày 03 tháng 3 năm 2021

Đọc hiểu

Cái gọi là vấn đề đọc hiểu trên FaceBook nhiều khi không phải do trình độ người đọc, mà chủ yếu bởi não trạng – định hướng trong não người ấy. Họ phản kháng bất cứ điều gì không như ý họ muốn.

Vậy nên chớ mất công tranh cãi vì tới ngày 30-2 chưa chắc đã xong. Cứ buông bỏ cho gió cuốn đi… Và dành trí nghĩ chuyện khác gây tranh cãi tiếp… để mà sống tiếp… vì đời vốn thế, không thế thì ế!

P.H.P.