Thứ Hai ngày 04 tháng 3 năm 2024

Những Ngôi sao TikToker Việt Nam tháng 9-2020

Một tháng 9-2020 đã trôi qua trên nền tảng video ngắn TikTok ở Việt Nam tiếp tục với nhiều hoạt động sôi động, khai thác tối đa các đặc trưng và lợi thế công nghệ của nền tảng mạng truyền thông xã hội này.

TikToker Linh Barbie. (Ảnh: TikTok cung cấp).

Mời bạn làm quen với những ngôi sao TikToker và tham khảo bảng xếp hạng âm nhạc trên TikTok Việt Nam tháng 9-2020.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.