Thứ Tư ngày 29 tháng 5 năm 2024

Phát động Giờ Lập trình 2018 tăng cường kỹ năng CNTT cho giới trẻ

Ngày 23-11-2018, Chương trình Giờ Lập trình 2018 đã được Cục Công nghệ Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Công ty Microsoft Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Công nghệ thông tin-Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT) và Quỹ Dariu (The Dariu Foundation) chính thức phát động và thực hiện trên toàn quốc. Đây là một trong các hoạt động nâng cao nhận thức thuộc dự án “Tăng cường kỹ năng CNTT cho giới trẻ hội nhập và phát triển – YouthSpark Digital Inclusion” của Microsoft tại Việt Nam.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.