Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023

TikTok cập nhật 2 tính năng bảo vệ người dùng: Lọc bình luận và Quản lý thiết bị

Tiếp tục những nỗ lực bảo vệ người dùng và bảo đảm an toàn mạng, nền tảng video ngắn TikTok vừa cập nhật hai tính năng: Quản lý thiết bị và Lọc bình luận. Theo đó, người dùng có thể kiểm soát các thiết bị đang đăng nhập tài khoản, đồng thời lọc một số từ khóa trong phần bình luận, nhờ đó quản lý tính bảo mật và an toàn của tài khoản một cách hiệu quả hơn.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.