Thứ Tư ngày 24 tháng 4 năm 2024

AI ma xó quảng cáo

Chời ui, tui sợ teo hết mọi bộ phận chức năng.

Tôi mới gọi điện và nhắn tin SMS cho dịch vụ rửa máy lạnh, xong vô Facebook thấy xuất hiện cái quảng cáo đồ nghề rửa máy lạnh. Bộ cái công nghệ trí tuệ nhân tạo AI của bạn Mark khuyến nghị tôi bỏ nghề báo đi rửa máy lạnh sao? Mà giá cái bộ đồ nghề này 150k bằng đúng chi phí rửa một máy lạnh mà tôi vừa trả.

Nói nghen, hôm rồi mới than trên cõi Phây là bị mệt, tôi right and now được bạn Mark giới thiệu mấy shop bán đồ 18+. Báo hại một kẻ mới 20+ như tôi muốn lên máu.

P.H.P.