Thứ Ba ngày 28 tháng 5 năm 2024

Nỗi lòng giao diện mới của Facebook

Bớ ba hồn chín vía Mark Xoăn trong ngày cuối cùng của tháng 7 Cô hồn năm Cô Vi, mau mau trả lại cho A Phủ cái giao diện Classic của Mặt Sách. Chớ cái bản mặt mới này, nó khó chịu quá chừng.

Hỗm rày, FB hễ bắt chuyển sang giao diện mới, tôi đành chuyển rồi ngay trong 1 nốt nhạc lại quay về Classic kèm theo những lời feedback “đau lòng nhau”. Nhưng FB chỉ cho chuyển lại Classic trong 48 giờ. Vậy nên A Phủ cứ phải chuyển miết sau mỗi 48 giờ.

Cuối cùng tối nay, bảy bảy 49 ngày tròn 7 thất, FB không cho chuyển lại Classic nữa.

Cơ mà, A Phủ cũng hiểu đây là chợ tình thương mến thương chuyên lá bồ đề nên người ta cho gì, mình phải nhận nấy. Không thích thì Out.

Mà, mới vừa bị cưỡng chuyển sang giao diện FB mới, A Phủ đã được dẫn vô cái chốn đầy thị phi này. Chắc A Phủ cầm lòng hỗng đậu, chắc chớt quá Mị ơi.

P.H.P.