Thứ Năm ngày 22 tháng 2 năm 2024

TikTok khởi động cuộc thi tìm kiếm tài năng Ngôi sao Đông Nam Á 2019

Cuộc thi TikTok All-Star (Ngôi sao TikTok Đông Nam Á) 2019 đã được nền tảng video ngắn TikTok khởi động ngày 8-11-2019 với quy mô khu vực nhằm khai phá và ươm mầm các tài năng tại Đông Nam Á. TikTok cho biết họ sẽ tận dụng nền tảng video ngắn để khơi nguồn sáng tạo, khuyến khích cộng đồng thể hiện tài năng, bởi theo một nghiên cứu cho thấy, video ngắn là một trong ba định dạng nội dung được người dùng ưa chuộng nhất để chia sẻ các ý tưởng sáng tạo.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.