Thứ Ba ngày 03 tháng 8 năm 2021

TikTok ra mắt Hội đồng Cố vấn An toàn Châu Á – Thái Bình Dương

TikTok, nền tảng video dạng ngắn, vừa giới thiệu Hội đồng Cố vấn An toàn Châu Á – Thái Bình Dương (APAC) trong nỗ lực tăng cường cam kết về độ tin cậy và tính an toàn của nền tảng. Thành viên của Hội đồng cố vấn này bao gồm các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực pháp lý cùng cơ quan quản lý và học giả từ khắp khu vực, sẽ đưa ra lời khuyên về các chính sách kiểm duyệt nội dung cũng như các vấn đề liên quan đến độ tin cậy và tính an toàn dành riêng cho khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Được thành lập với mục đích đưa ra những quan điểm thẳng thắn, trực diện về các chính sách cũng như các hoạt động của TikTok, Hội đồng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các vấn đề ảnh hưởng đến nền tảng và người dùng TikTok, đồng thời phát triển các chiến lược để giải quyết những thách thức này.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.