Thứ Bảy ngày 24 tháng 7 năm 2021

Visa mở rộng chương trình đào tạo miễn phí kỹ năng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chương trình Kỹ năng Kinh doanh Thực tiễn (Practical Business Skills) của công ty công nghệ thanh toán toàn cầu Visa là nguồn tài liệu miễn phí giúp các chủ doanh nghiệp phát triển kinh doanh trên nền tảng số.

Trong thông cáo báo chí ngày 12-3-2021, Visa Việt Nam cho biết Visa đã công bố mở rộng chương trình Kỹ năng Kinh doanh Thực tiễn, một nền tảng kỹ thuật số cung cấp tài liệu đào tạo miễn phí nhằm hỗ trợ chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) đưa ra các quyết định kinh doanh một cách tự tin và sáng suốt để phát triển doanh nghiệp. Nguồn tài liệu tiếng Anh từ chương trình sẽ tăng cường khả năng tiếp cận của doanh nghiệp SMB trên phạm vi toàn cầu.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ: “Doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng vai trò trụ cột trong nền kinh tế của chúng ta. Vì vậy, việc cung cấp kiến thức, kỹ năng và dịch vụ hỗ trợ để doanh nghiệp tái xây dựng hoặc bắt đầu kinh doanh trên nền tảng số một cách mạnh mẽ hơn là thật sự cần thiết. Kỹ năng Kinh doanh Thực tiễn thể hiện cam kết của Visa nhằm cung cấp nguồn lực giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bền vững cho các nhà kinh doanh, doanh nghiệp và cộng đồng tại Việt Nam và trên toàn thế giới.”

Doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm hơn 90% số lượng doanh nghiệp trên toàn cầu và là nguồn cung cấp 50% đến 60% việc làm (theo số liệu của Ngân hàng Thế giới). Sau một năm chịu ảnh hưởng bởi đại dịch toàn cầu COVID-19, các doanh nghiệp SMB cần được hỗ trợ để tiếp tục thích ứng, vì đóng góp của họ cho cộng đồng và nền kinh tế toàn cầu là rất quan trọng.

Khảo sát được công bố tại Diễn đàn Tiếp thị Trực tuyến 2020 (Online Marketing Forum 2020) đã nêu ra một số xu hướng trong hành vi tiêu dùng trực tuyến của người Việt Nam sau COVID-19, đó là 63% người được khảo sát sẽ duy trì đặt thức ăn trên mạng, 67% tiếp tục mua hàng online, và 44% cho rằng sẽ không mua sắm tại cửa hàng khi đã mua được hàng trên mạng. Doanh nghiệp có khả năng thích ứng với các thay đổi này và nắm bắt cơ hội sẽ phát triển tốt trong môi trường mới.

Chương trình Kỹ năng Kinh doanh Thực tiễn được xây dựng dựa trên chuyên môn mang tính toàn cầu của Visa trong lĩnh vực giáo dục tài chính và cung cấp các công cụ hỗ trợ xây dựng, quản lý và mở rộng doanh nghiệp. Với hơn 50 nội dung đào tạo trực tuyến (online learning modules), chương trình đáp ứng các nhu cầu khác nhau trong từng giai đoạn kinh doanh riêng biệt.

  • Khởi đầu kinh doanh, với các công cụ cho phép nhà kinh doanh nhận định và đánh giá các bước liên quan trong quá trình xây dựng, cấp vốn, điều hành và tiếp thị một doanh nghiệp.
  • Quản lý doanh nghiệp, với kiến thức về quản lý hoạt động kinh doanh hàng ngày, bao gồm các mẫu phân tích tài chính và dòng tiền, phương thức thúc đẩy doanh số.
  • Xây dựng và phát triển, với các chiến thuật thúc đẩy kinh doanh hướng đến mục tiêu mang lại lợi nhuận lâu dài.
young asian entrepreneur of small company drawing a diagram on glass during team meeting discussing and analyzing business situation in office.

Trước đó, trong thông cáo báo chí ngày 18-2-2021, Visa toàn cầu cam kết cung cấp các nguồn lực để doanh nghiệp SMB phục hồi và tăng trưởng sau COVID-19. Là công ty hỗ trợ công nghệ thanh toán kỹ thuật số tại gần 70 triệu điểm chấp nhận thanh toán (merchant locations) trên khắp thế giới, ưu tiên hàng đầu của Visa là giúp các doanh nghiệp SMB phát triển kinh doanh.

MEDIAONLINE

+ Ảnh do Visa cung cấp.