Thứ Sáu ngày 27 tháng 5 năm 2022

Việt Nam ưu tiên mô hình đám mây lai

hybrid-cloud


Lãnh đạo công nghệ thông tin (CNTT) Châu Á – Thái Bình Dương đang kiến thiết những bước đi vững chắc hướng đến việc chuyển đổi toàn bộ tổ chức theo nhu cầu số hóa dù doanh nghiệp của họ vẫn tồn tại những hạ tầng CNTT cũ. 48% lãnh đạo CNTT trong khu vực đang ưu tiên mô hình đám mây lai (hybrid cloud) so với chỉ sử dụng đám mây công cộng hoặc đám mây riêng cho tổ chức của họ trong tương lai. Đây là những điểm chủ chốt từ khảo sát của Microsoft với 1.200 lãnh đạo CNTT thuộc 12 thị trường trong khu vực APAC để hiểu về chiến lược cách mạng hạ tầng CNTT của các doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của kinh doanh kỹ thuật số. 

Xin mời đọc bài trên Media Online