Thứ Ba ngày 13 tháng 4 năm 2021

ASUS đẩy mạnh mảng màn hình máy tính chuyên game và doanh nghiệp trong năm 2017

 

Với doanh số khả quan của mảng sản phẩm màn hình máy tính trong năm 2016, hãng ASUS (Đài Loan) kỳ vọng trong năm 2017, doanh số sản phẩm màn hình của hãng sẽ đạt mức tăng trưởng 5-10%.

Xin mời đọc bài trên Media Online