Thứ Hai ngày 28 tháng 9 năm 2020

Không Quantum Dot trên TV Samsung được thì Chấm lượng tử trên màn hinh Samsung vậy.

Nói chung là đỡ ghiền cho dân công nghệ thôi mà. Bạn Phạm Lập ở Samsung Vina gọi điện cho tôi báo tin mình vừa Châu về Hiệp Phố với nhà Samsung. Rồi bạn hỏi anh có muốn trải nghiệm thế hệ màn hình chơi game mới của Samsung không? Dân viết về công nghệ mà nghe như vậy giống như mèo được cho cục mỡ 50kg@37 độ C vậy á.

Xin mời đọc bài trên Media Online