Thứ Ba ngày 23 tháng 7 năm 2024

Canon đồng hành cùng Đại hội Thể thao Châu Á Asian Games 2018

Tập đoàn Canon ngày 26-2-2018 thông báo vừa ký biên bản thỏa thuận hợp tác cơ bản, trở thành một nhà tài trợ của Đại hội Thể thao Châu Á 2018 (Asian Games 2018) sẽ diễn ra từ ngày 18-8 đến ngày 2-9-2018 tại hai thành phố Jakarta và Palembang (Indonesia).

Xin mời đọc nội dung trên Media Online.