Thứ Sáu ngày 30 tháng 7 năm 2021

Hễ hành nhau là nhớ tới Thị Nở

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ

Điện thoại cổ. (Ảnh: Internet. Thanks)

Chẳng rõ là sau thời hạn 24-4-2018 đã có bao nhiêu thuê bao di động bị cắt liên lạc 1 chiều theo Nghị định 49/2017 của Chính phủ? Trước đó, khi gần kề thời hạn, do bị thất thủ toàn tập và toàn diện trên quy mô toàn quốc, mấy nhà mạng hoặc lồ lộ hoặc ỡm ờ trấn an rằng họ sẽ kéo dài thời hạn bổ sung thông tin thêm một số ngày nữa. Trong khi đó, quan chức của Cục Viễn thông quả quyết không có chuyện lùi thời hạn vì đã dành trọn một năm hoàn tất thông tin mà nhà mạng không làm, tới cuối mới vắt chân lên cổ thúc thuê bao chạy. Có nghĩa là chuyện lùi thời hạn thuê bao là do nhà mạng tự làm, còn sau ngày 24-4-2018, Bộ 4T bắt đầu áp dụng các biện pháp xử phạt nhà mạng về việc vi phạm Nghị định này. Mức phạt tiền rất nặng.

Xin mời đọc bài trên Media Online

PHẠM HỒNG PHƯỚC