Thứ Bảy ngày 04 tháng 4 năm 2020

Fortinet bổ nhiệm giám đốc quốc gia đầu tiên tại Việt Nam

 

Công ty Fortinet chuyên về những giải pháp an ninh mạng tích hợp tự động trên phạm vi rộng ngày 10-5-2018 đã công bố việc bổ nhiệm chuyên gia cấp cao về an ninh mạng Nguyễn Gia Đức làm Giám đốc quốc gia (country manager) đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Ông Đức sẽ giám sát toàn bộ các hoạt động vận hành của Fortinet trong nước và chịu trách nhiệm về phát triển kinh doanh của Fortinet tại thị trường Việt Nam.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online.