Thứ Ba ngày 21 tháng 3 năm 2023

PG

Bữa qua Pattaya (Thái Lan) làm PG (Promotion Girl), tôi được một chàng media Việt phỏng vấn: “Làm nghề PG khoái hông em?” Tôi e ấp trả lời: “Sướng lắm anh ợ. Trong khi mình được cầm trên tay những sản phẩm công nghệ mới nhất thì có biết bao ông chĩa các thể loại ống kính về mình và muốn trên tay…mình.”

Vậy há.

(Ảnh không có quan hệ).
+ Ảnh: PAP