Thứ Hai ngày 25 tháng 9 năm 2023

Giá chính thức Samsung Galaxy Note9 ở Việt Nam

Smartphone Samsung Galaxy Note9 được mở bán tại Việt Nam vào ngày 24-8-2018 với giá 22.990.000 đồng (bản 128GB) và 28.490.000 đồng (bản 512GB) với các màu Đen Huyền Bí, Đồng Ánh Kim và Xanh Đại Dương (riêng bản 512GB chỉ có màu Xanh Đại Dương).

Gía này thấp hơn cả Galaxy S9+ trong ngày mở bán 16-3-2018 với giá 24.990.000 đồng (bản 128GB).

Xin mời đọc bài trên MediaOnline.