Thứ Năm ngày 25 tháng 2 năm 2021

Base.vn ra mắt hệ thống quản trị tuyển dụng ATS đầu tiên tại Việt Nam

Công ty Base.vn tại TP.HCM ngày 28-8-2018 đã ra mắt sản phẩm Base E – Hiring, hệ thống quản trị tuyển dụng ATS (Applicant Tracking System) đầu tiên tại Việt Nam.

Theo Base.vn, Base E – Hiring có thể giúp doanh nghiệp giải quyết tất cả các bài toán đau đầu xoay quanh vấn đề tuyển dụng từ việc quảng bá thương hiệu, xây dựng quy trình, thu thập hồ sơ, sàng lọc, đánh giá ứng viên cho đến quá trình phỏng vấn và đo lường hiệu quả.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.