Thứ Hai ngày 25 tháng 9 năm 2023

Top 10 smartphone đạt điểm chất lượng chụp ảnh DxOMark cao nhất tháng 10-2018

Ngày 3-10-2018, bảng xếp hạng DxOmark về chất lượng chụp ảnh của smartphone trong Top 10 đã có sự thay đổi với kết quả thử nghiệm của Apple iPhone Xs Max ra mắt toàn cầu ngày 12-9-2018.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.