Thứ Tư ngày 30 tháng 11 năm 2022

Bphone 3, hy vọng không phải là “quá tam”…

Nói ngay một cách công bằng, thế hệ thứ 3 của smartphone Bphone – đứa con cầu tự của Tập đoàn công nghệ Bkav – “chất” hơn hẳn 2 đàn anh ra đời năm 2015 và 2017 cả về sản phẩm lẫn thủ tục ra mắt.

Xin mời đọc bài trên báo Thanh Niên Online.

PHẠM HỒNG PHƯỚC