Thứ Tư ngày 04 tháng 10 năm 2023

IBM Việt Nam có tổng giám đốc mới là “người xưa” Tan Jee Toon

Ngày 24-10-2018, Tập đoàn IBM đã công bố chính thức bổ nhiệm ông Tan Jee Toon làm Tổng giám đốc mới của Công ty IBM Việt Nam. Đây là một sự trở lại của “người xưa”. Ông Tan Jee Toon từng đảm nhận vị trí Tổng giám đốc của IBM Việt Nam trong giai đoạn 2013-2015.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.