Thứ Sáu ngày 30 tháng 9 năm 2022

OPPO tiếp tục giữ vị trí số 2 trên thị trường smartphone ở Việt Nam

Theo số liệu của hãng nghiên cứu thị trường GfK, OPPO Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ trong 2 tháng vừa qua trên thị trường smartphone ở Việt Nam, với thị phần tăng từ 23,3% (tháng 8-2018) lên đến 28,7% (tháng 9-2018). OPPO giữ vững vị trí thứ 2 trên thị trường, nhưng đã thu hẹp đáng kể khoảng cách với vị trí dẫn đầu và bỏ xa các thương hiệu khác.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.