Thứ Bảy ngày 06 tháng 3 năm 2021

Chất lượng mạng 3G/4G của VinaPhone vượt chuẩn Việt Nam

Cục Viễn thông – Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) hồi cuối tháng 10-2018 đã công bố kết quả đo kiểm đối với dịch vụ truy cập Internet (3G và 4G). Nhà mạng VinaPhone của Tập đoàn VNPT cho biết, tất cả các chỉ số về chất lượng mạng của VinaPhone đều vượt so với quy chuẩn của Bộ TT&TT.

Cụ thể, tỷ lệ truy nhập thành công dịch vụ của VinaPhone đạt 99,93%, trong khi quy chuẩn (QCVN 81:2014/BTTTT) là ≥ 90%; độ sẵn sàng của mạng vô tuyến là 99,72% (quy chuẩn là ≥ 95%), thời gian trễ truy cập dịch vụ trung bình là 1,85 giây (quy chuẩn 10 giây)…

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.