Thứ Sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021

Giải pháp mạng lõi 5G của Huawei được GLOTEL trao Giải thưởng “Thúc đẩy con đường đến 5G”

Giải pháp mạng lõi 5G của Huawei hồi trung tuần tháng 11-2018 đã giành được giải thưởng “Thúc đẩy con đường đến 5G” (Advancing the Road to 5G) từ Ban Tổ chức Giải thưởng Viễn thông Toàn cầu (Global Telecoms Awards, GLOTEL). Trước đó, giải pháp này nhận được giải thưởng “Đột phá Phần mềm mạng tốt nhất” (Best Network Software Breakthrough) tại Hội nghị Di động Thế giới MWC 2018 tại Barcelona hồi tháng 2-2018.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.

Giải pháp mạng lõi 5G của Huawei được GLOTEL trao Giải thưởng “Thúc đẩy con đường đến 5G”