Thứ Năm ngày 26 tháng 5 năm 2022

Phụ rao mại dzô báo Tết đê!

Sáng nay (11-1-2019), báo Tuổi Trẻ Cười Giai phẩm Xuân Kỷ Hợi 2019 bắt đầu phát hành toàn cõi An Nam với giá phải chăng linh hoạt 27.500 đồng.

Tại thấy có cái tên quen quen nên phụ rao mại dzô giùm anh bạn đồng nghiệp Chủ Nhà Cười Nguyễn Văn Tiến Hùng vậy á. Rao free thôi, hỗng có nhận tiền PR đâu nghen.