Thứ Ba ngày 03 tháng 10 năm 2023

Top 10 smartphone đạt điểm chất lượng chụp ảnh DxOMark cao nhất tháng 1-2019

Ngày 18-1-2019, bảng xếp hạng DxOmark về chất lượng chụp ảnh của smartphone trong Top 10 đã có sự thay đổi với kết quả thử nghiệm của Huawei Mate20 Pro ra mắt toàn cầu ngày 18-10-2018.

Dẫn đầu bảng vẫn là Huawei P20 Pro đạt 109 điểm (từ ngày 27-3-2018). Huawei Mate20 Pro đã thay vị trí số 2 của Apple iPhone Xs Max (cho điểm ngày 3-10-2018).

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.