Thứ Tư ngày 18 tháng 5 năm 2022

Táo Quân đi máy bay

Với xì-tát-tớt này, tôi xin long trọng tuyên bố rằng: Táo Quân 4.0 giờ đây đã lên Thiên Đình chầu Thượng Đế bằng hãng hàng không quốc gia với ghế ngồi hạng Thương gia. Vì thế từ nay xin đừng ai bận tâm tìm thả cá chép làm phương tiện cho ông Công ông Táo chầu Trời nữa. Thực tế đã chứng minh điều tin tâm linh này đã bị đẩy đi quá lố gây nhiều nỗi phản cảm và lợi bất cập hại.

Thay vào đó, nếu có lòng lễ nghĩa với Táo Quân, các người anh chị em thiện lành có thể chuyển khoản qua thẻ credit card hay ví điện tử phụ tiền vé máy bay và chi phí công tác cho Táo Quân. Có thể chuyển vào TK của Trợ lý Quan hệ Quần chúng của Táo Quân (tiền bạc là chuyện tế nhị, nhạy cảm và cực kỳ nguy hiểm trong chiến dịch củi lửa đốt lò, nên xin inbox nghen).

Nay kính báo

Trợ lý Quan hệ Quần chúng của Táo Quân.

+ Ảnh mượn từ FB của ông bạn đồng nghiệp Vương Thừa Bình và đã có chế biến vì lợi ích bền vững của Táo Quân vô nhiệm kỳ.