Thứ Tư ngày 29 tháng 3 năm 2023

Việt Nam có gần 8.000 lễ hội

Tháng Giêng ở Việt Nam giờ không phải chỉ là tháng ăn chơi. Đó còn là tháng của lễ hôi, từ cấp thôn làng tới quốc gia. Việt Nam là một trong những nước có nhiều lễ hội hàng đầu thế giới.

Theo Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, cả nước hiện có 7.966 lễ hội; trong đó có 7.039 lễ hội dân gian. Trung bình mỗi ngày có 22 lễ hội. (Đây là số lượng lễ hội có đăng ký. Con số thực tế còn nhiều hơn.)

Vì sao Việt Nam ngày nay có quá nhiều lễ hội là một câu hỏi đầy quan ngại. Vì sao lễ hội văn hóa nhiều như quân Nguyên mà ý thức, mặt bằng văn hóa của người Việt lại xuống cấp là một câu hỏi nhức nhối.

P.H.P.

+ Infographic của báo Lao Động.