Thứ Ba ngày 21 tháng 1 năm 2020

Samsung Galaxy S10: 10 cái đầu tiên và 10 cái tốt nhất

Ngày 13-3-2019, Samsung Electronics đã công bố một Infographic giới thiệu về 10 cái đầu tiên và 10 cái tốt nhất của dòng smartphone Galaxy S10 series mà hãng ra mắt toàn cầu ngày 20-2-2019 và mở bán từ ngày 8-3-2019. Mời bạn cùng tham khảo.