Thứ Bảy ngày 30 tháng 9 năm 2023

Động từ “mò” (mò cua, mò cá) của giai cấp cần lao bị làm cho hoen ố khi trong thang máy, thiên hạ kháo nhau: “Cái lão ấy chuyên mò con gái người ta.”

Báo hại lão P. phải giấu biệt xấp tiền 200K mới rút từ cây ATM về trả dần cho cô hàng xóm.

P.H.P.

+ Ảnh: Internet. Thanks.