Thứ Năm ngày 29 tháng 10 năm 2020

Xăm

Nè hỡi 500 người anh chị em xã hôi. Liệu xăm như vầy có… nhột lắm không? Liệu tôi là đờn ông tuổi 20+ có nên xăm như vầy không?

Canh me miết tới bữa nay ngày Cá Tháng Tư April Fools’ Day 1-4, tôi mới dám hỏi xã hội á. Xin thề với tư cách đệ tử Bác Ba Phi, tôi hỏi thiệt á, không hề có ý đâm chọt, càm ràm ai đâu.

P.H.P.