Thứ Năm ngày 21 tháng 9 năm 2023

Câu view

Giàng ơi. Sao người ta lại có thể giựt tít câu view như thế này?

Người ra đi chưa kịp lạnh thân xác mà đã bị cái gọi là “truyền thông” ra tay đào mồ cuốc mả như thế này. Người bình thường đã là không nên, huống chi đây lại là một nghệ sĩ, một người của công chúng…

Nếu gọi đây là kiểu giựt tít câu view rẻ tiền thì e cũng quá nhẹ nhàng… Nó ít nhất cũng phải ở một tầng nấc… văn hóa…

PS: Tôi xin lỗi bạn vì phải chia sẻ lại ảnh chụp cái tít này. Tôi chỉ dám đọc nó 1 lần. (Sau 11 tiếng, cái tít đã được sửa lại.)

P.H.P.