Thứ Bảy ngày 01 tháng 4 năm 2023

Chưa thể chia tay tiền mặt là như vầy…

Sáng ngày Chủ nhựt thiện lành Father’s Day, tôi lại không thể hưởng ứng cuộc vận động Không xài tiền mặt được. Bởi gởi xe gân máy maat 4.000 VND mà bãi xe hỗng có máy POS đặng tôi cà thẻ vay ngân hàng. Độ bãi giữ xe, không độ người gửi xe.

Vậy nên về nhà mượn báo cô hàng xóm đọc lại bài của mình in trên báo Người Lao Đông Chủ nhựt 16.6.2019 mà ngẫm nghĩ.

Xin mời đọc bài trên báo Người Lao Động.

PHẠM HỒNG PHƯỚC