Thứ Bảy ngày 21 tháng 5 năm 2022

Qualcomm Snapdragon 855 trở thành SoC di động đầu tiên nhận được Chứng nhận Bảo mật tương đương thẻ Thông minh

Bộ xử lý bảo mật Qualcomm (Secure Processing Unit, SPU), yếu tố bảo mật trên phần cứng (on-die secure element) được giới thiệu gần đây như một phần của nền tảng di động Qualcomm Snapdragon 855, đã nhận được Chứng nhận bảo mật Common Criteria  EAL-4+, và cũng là tiêu chuẩn vàng để kiểm tra và bảo mật phần cứng thẻ thông minh (smart card hardware security).

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.