Thứ Năm ngày 23 tháng 3 năm 2023

Công viên Phần mềm Quang Trung QTSC ứng dụng AI trong hệ thống quản lý video VMS

Tháng 6-2019, Công viên Phần mềm Quang Trung (Quang Trung Software City – QTSC) đã phối hợp với đối tác hoàn thiện việc nghiên cứu và phát triển hệ thống quản lý video (Video Managememt System – VMS) đưa vào triển khai thực tế tại QTSC.

Hệ thống VMS được phát triển với mục đích thu thập dữ liệu video từ hàng ngàn camera khác nhau một cách hiệu quả trong thời gian thực. Trước đó, việc thu thập dữ liệu từ các camera đang lắp đặt để giám sát an ninh trong toàn khu QTSC rộng tới 43 hecta là rất khó khăn.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.