Thứ Sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021

TikTok tiếp tục quảng bá du lịch Việt qua văn hóa ẩm thực

Nền tảng chia sẻ video ngắn TikTok vừa loan báo sẽ khởi động chiến dịch ẩm thực mới mang tên#ancungTikTok vào ngày 3-8-2019 trên ứng dụng này để tiếp tục quảng bá du lịch Việt Nam. Đây là hoạt động tiếp nối chương trình quảng bá du lịch Việt Nam mang tên #HelloVietnam do TikTok, Tạp chí Du lịch Việt Nam của Tổng cục Du lịch, và Tổng công ty truyền hình Cab Việt Nam (VTVCab) tiến hành từ giữa tháng 6-2019. TikTok sẽ lấy ẩm thực làm chủ đề chính của tháng 8-2019, mang đến những nguồn cảm hứng mới về du lịch thông qua văn hóa ẩm thực.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.