Chủ nhật ngày 28 tháng 2 năm 2021

Chào tháng 8 trên, tháng 7 dưới

Hôm nay, bọn mình bước vào một tháng mới có thể gọi là “âm dương đề huề”. Trọn tháng 7 âm lịch 29 ngày sẽ là những ngày y chang nhau cả dương lịch lẫn âm lịch.

Do người ta còn gọi tháng 7 âm là tháng cô hồn, nên tháng này có thể gọi là tháng cõi trên cõi dưới chung sống với nhau.

Chúc các bạn sống sót trong tháng 7 cô hồn ẩn chứa nhiều bất trắc (có lẽ bởi chính ta bị ám ảnh mà bất an) này. Nguyên tắc sống còn là nâng cấp độ cẩn trọng lên bội lần, làm gì cũng phải cẩn thận trên tinh thần có kiêng có lành.

PHẠM HỒNG PHƯỚC