Thứ Năm ngày 04 tháng 3 năm 2021

Rác điện tử là đây chớ đâu…

Theo thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ, lượng rác thải điện tử mà Việt Nam thải ra mỗi năm lên tới hơn 90.000 tấn. Số lượng rác thải điện tử này ngày càng gia tăng theo lượng sản phẩm tung ra thị trường.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.