Thứ Năm ngày 28 tháng 9 năm 2023

An toàn cho trẻ trong kỷ nguyên IoT

Trong kỷ nguyên Internet vạn vật kết nối IoT này, việc theo dõi và bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ – ngay từ sơ sinh tới tuổi đi học – tiện dụng, dễ dàng hơn bao giờ hết.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.