Thứ Tư ngày 18 tháng 5 năm 2022

Weibo mà anh thích thì anh làm…

Anh thích thì anh làm thôi. Tụi nghịp cái sở cấp phép kinh doanh. Từ lâu tôi vẫn hoang mang (không phải chửa hoang) là có quy định nào để doanh nghiệp đề tên cơ quan cấp phép kinh doanh lên bảng hiệu mình. Cứ như thể là công ty trực thuộc sở vậy đó.

Mà anh thích thì anh làm thôi. Nội nghe cái câu “truyền thông mạng xã hội Việt – Trung” là thấy “cưng” bắt ớn, dù thiệt ra, ngành nghề kinh doanh chính là quảng cáo.

Mà anh thích thì anh làm thôi. Weibo là tên một trong những mạng truyền thông xã hội lớn nhất Trung Quốc, vào Q3-2018 có hơn 445 triệu người dùng thật sự hàng tháng.

Mà anh thích thì anh cứ làm thôi. Cái tên Weibo – ngoài chuyện cực nhạy cảm ở xứ Việt lúc này – còn chắc đã được chủ nhân bên kia đăng ký bản quyền. Liệu có bị kiên tụng không? Hay là bên kia sẽ thưởng công giúp quảng bá và “ai đó, có tui đây”.

Mà anh thích thì anh cứ làm thôi. Hoặc anh gan thiệt á. Hoặc anh giỏi thiệt á.

P/S: Bạn CEO là một friend FB (không phải FA) của tôi. Tôi chỉ thông tin và thắc mắc biết hỏi ai thôi. Thề hỗng có tà ý gì khác. Nha nha.

P.H.P.

Theo Điều 34 Luật Quảng cáo năm 2012 về Biển hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thì biển hiệu phải có các nội dung sau:

  • Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có) – không phải tên cơ quan cấp giấy phép.
  • Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  • Địa chỉ, điện thoại.

Trong đó, tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có); Tên gọi đầy đủ bằng chữ Việt Nam đúng với quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp; Loại hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã; Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính (đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ); Địa chỉ giao dịch, số điện thoại (nếu có).

Trên biển hiệu/ bảng hiệu được thể hiện biểu tượng (logo) của DN đã đăng ký với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, diện tích logo của DN không quá 20% diện tích biển hiệu/ bảng hiệu, nội dung của biển hiệu DN không được thể hiện thông tin, hình ảnh quảng cáo cho bất cứ loại hàng hóa, dịch vụ nào khác ngoài lĩnh vực DN đăng ký kinh doanh.