Thứ Tư ngày 29 tháng 3 năm 2023

Ăn nói có học vị

Cho dù là tiến sĩ, thậm chí giáo sư, thì cũng chỉ về một lĩnh vực chuyên môn nào đó. Vì thế, chớ nên phán bừa về những thứ mình không thấu đáo. “Giáo sư cái gì cũng biết tuốt” có khi là “giáo sư” viết tắt từ “giáo sĩ tiên sư”.

Khi đã có được học hàm, học vị cao, người ta càng phải ý tứ cao, cẩn trọng giữ gìn từng lời ăn tiếng nói. Không phải chỉ giữ cho mình mà còn giữ cho cái học hàm, học vị của mình.

Thực tế có những điều mình nói rất chí lý, nhưng coi chừng bị kẻ khác ủ mưu cắt cúp, lôi tuột nó ra khỏi ngữ cảnh. Vậy nên nói đúng chưa phải là tốt, mà còn cần phải biết nói đúng nơi, đúng lúc.

Người có thực học thì biết 10 nói 1, chẳng nói hồ đồ, càng không phải nói như một kẻ ngáo đá.

Người uyên thâm là người biết mình nông cạn.

Cũng như tôi, tôi biết nhiều về cô hàng xóm mà có dám hó hé chi đâu!

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Nguồn ảnh: Internet. Thanks.