Thứ Tư ngày 29 tháng 3 năm 2023

Chân thành xin lỗi quý bạn đọc

Do bị sự cố kỹ thuật, tạp chí MediaOnline và trang blog phamhongphuoc.net đã bị ngừng kết nối trong mấy ngày qua.

Chúng tôi chân thành xin lỗi quý bạn đọc yêu quý của mình về sự bất tiện này. Rất mong được quý bạn rộng lòng tha thứ.

Trong những ngày đầu khôi phục, chúng tôi còn có nhiều lỗi kỹ thuật và hiển thị. Chúng tôi đang khẩn trương giải quyết. Xin các bạn niệm tình bỏ qua những cái có thể khiến bạn không hài lòng. Xin hiểu cho chúng tôi không bao giờ muốn như vậy cả.

Có một thực tế, đây là dự án truyền thông phi lợi nhuận của những cây bút và người viết công nghệ ở Hoa Kỳ và Việt Nam có nhiều tâm huyết muốn được phục vụ cộng đồng người Việt. Vì thế, chúng tôi có những hạn chế không thể tránh khỏi về nhiều khía cạnh. Rất mong được các bạn thông cảm.

Xin quý bạn đừng giận chúng tôi. Chân thành cảm ơn.

Sincerely sorry our beloved readers
Due to a technical problem, MediaOnline magazine and the phamhongphuoc.net blog site have been disconnected in the past few days.
We sincerely apologize to our beloved readers for the inconvenience. We wish you a generous forgiveness.
In the early days of recovery, we also had many technical and display errors. We are urgently addressing. Please take a heart to ignore the things that may make you unhappy. Please understand we never want that.
It is a fact that this is a non-profit communication project of technology writers in the United States and Vietnam who has a strong desire to serve the Vietnamese community. Therefore, we have unavoidable limitations in many respects. We wish you sympathy.
Please do not be angry with us. Sincere thanks.

PHẠM HỒNG PHƯỚC