Thứ Năm ngày 27 tháng 2 năm 2020

Thành phố thông minh vượt lên nhờ công nghệ

Lần giở lại tư liệu, người ta biết rằng vào cuối tháng 11-2017, UBND TP.HCM đã công bố một đề án sẽ tự xây dựng mình thành một thành phố thông minh (smart city) đầu tiên của Việt Nam vào năm 2020. Lúc đó, TP.HCM nhấn mạnh mục tiêu của đề án là để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững bằng cách phát triển theo hướng kinh tế số, dựa trên tri thức, thực hiện công việc quản lý đô thị một cách hiệu quả, nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc và tăng cường sự tham gia của công chúng vào công việc quản lý đô thị.

Công nghệ thông tin sẽ giúp TP HCM cải thiện tình hình giao thông. (Ảnh: Gia Minh/NLĐ/Internet)

Và năm 2019 vừa qua, chúng ta chứng kiến sự quyết liệt và quyết tâm mạnh mẽ hơn bao giờ hết của toàn bộ máy quản lý, từ cấp lãnh đạo cao nhất, của TP.HCM để đẩy mạnh các dự án xây dựng thành phố thông minh – bây giờ TP chính thức gọi là “đô thị thông minh”. Không ai có thể phủ nhận được các thế mạnh của TP, có đầy đủ các tiềm lực từ con người tới tri thức, công nghệ và cơ sở hạ tầng, để xây dựng đô thị thông minh. Đó là những ưu thế hơn hẳn các địa phương bạn. Và vì thế, nếu TP.HCM không thể là địa phương đi đầu trong công cuộc thông minh hóa thành phố thì đó mới là chuyện đáng ngạc nhiên.

Xin mời đọc bài in trên báo Người Lao Động TP.HCM, Chủ nhật 5-1-2020 và trên báo Người Lao Động Online.

PHẠM HỒNG PHƯỚC