Thứ Hai ngày 10 tháng 8 năm 2020

VNPT ưu đãi dịch vụ họp từ xa giúp doanh nghiệp trong thời dịch nCoV

Để giúp các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lúc diễn ra dịch bệnh nCoV, từ ngày 5-2-2020, Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam (VNPT) áp dụng chương trình ưu đãi dịch vụ Họp trực tuyến – VNPT Meeting.

Với VNPT Meeting, các tổ chức, doanh nghiệp dễ dàng triển khai các cuộc họp trực tuyến tại bất cứ đâu và trên mọi thiết bị như: VCS/PC/Desktop, laptop, smartphone, tablet. Giải pháp này sẽhỗ trợ các đơn vị, các cán bộ công nhân viên trao đổi nội dung họp trực tuyến có tính tương tác cao, hạn chế tối đa các buổi họp tiếp xúc trực tiếp trong thời điểm dễ bị lây nhiễm dịch bệnh nCoV.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.